Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

RG za osposobljavanje nastavnika uspješno završila svoje aktivnosti na projektu

Radna grupa (RG) za osposobljavanje nastavnika projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održala je svoj posljednji sastanak u Mostaru, 27. 1. 2023, čime je privela kraju sve svoje projektne aktivnosti i ostvarila zadate ciljeve.

Na sastanku u Mostaru članovima RG predstavljen je Izvještaj o provedenoj obuci univerzitetskih nastavnika u okviru koje su razvijeni nacrti nastavnih planova za 108 studijskih programa. Nakon kraće diskusije, ova RG je jednoglasno usvojila Izvještaj, koji će u predloženom obliku biti proslijeđen Upravnim odboru projekta na usvajanje.

Obuka pod nazivom „Implementacija standarda zanimanja/kvalifikacija nastavnika u studijske programe nastavničkog smjera“ održana je u periodu od septembra do decembra 2022, a uspješno ju je završilo 65 polaznika, predstavnika osam javnih univerziteta u BiH. Krajnji cilj obuke bio je da prisutni univerzitetski nastavnici steknu saznanja i vještine koje bi im omogućile da samostalno razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja koji se referiraju na određeni standard zanimanja/kvalifikacije nastavnika.

Članovi radne grupe prihvatili su i predloženi nacrt certifikata koji će biti uručen nastavnicima kao dokaz uspješnog završetka obuke. Uz certifikat, polazinicima će biti dodijeljen i dodatak certifikatu, u kojem će detaljnije biti navedene informacije o sprovedenoj obuci.

„Ovakva forma dodjele certifikata služi kao edukativni primjer visokoškolskim ustanovama, ukoliko u budućnosti planiraju izvoditi programe cjeloživotnog učenja i izdavati polaznicima certifikate, koji bi u tom slučaju imali i vrijednost javne isprave. Ovakvi certifikati, uz dodatak, bili bi puno informativniji i svjedočili bi o sadržaju i strukturi savladanog programa te o ishodima učenja i znanjima koje je polaznik određenog programa stekao“, pojašnjava Luciana Boban, ekspertica za inicijalno osposobljavanje nastavnika na projektu, vanredna profesorica latinskog jezika i koordinatorica kvaliteta na Sveučilištu u Mostaru.

Na sastanku u Mostaru, prisutnima je predstavljen i finalni nacrt Priručnika za implementiranje standarda zanimanja/kvalifikacije u studijske programe u BiH, čija će finalna verzija biti predata Upravnom odboru projekta na odobrenje, a potom lektorisana na bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik te dostavljena svim javnim univerzitetima i zainteresovanim obrazovnim vlastima na korištenje. Finalni nacrt Priručnika dopunjen je prilogom u kojem su navedeni primjeri materijala razvijenih tokom obuke.

„Razvijeni studijski planovi i programi koje smo odlučili uvrstiti u prilog su međusobno usporedivi i ilustruju kako isti studijski programi, na različitim ustanovama i u različitoj strukturi, uspijevaju implementirati standard zanimanja i kvalifikacija nastavnika. To znači da studijski programi ne moraju biti identični da bi uspješno implementrali isti standard“, naglašava Luciana Boban.

U cilju unapređenja reforme obrazovanja nastavnika u BiH, projekat Obrazovanje za zapošljavanje u BiH se, u saradnji sa članovina RS za osposobljavanje nastavnika, u svom radu usmjerio na uspostavljanje modela osposobljavanja nastavnika koji bi predstavljao ključnu referentnu tačku u razvoju programa obuke za nastavničke fakultete zasnovanog na ishodima učenja.

Članovi RG za osposobljavanje nastavnika bili su sastavljeni su od predstavnika visokoškloskih institucija, nadležnih ministarstava, kao i pedagoških zavoda.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.