Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

U Sarajevu održan Okrugli sto o priznavanju neformalnog obrazovanja i informalnog učenja na nivou visokog obrazovanja u BiH

U organizaciji projekta Evropske unije Obrazovanje za zapošljavanje u Sarajevu je 2. juna održan Okrugli sto na temu „Priznavanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja u BiH“ koji je rezultirao izuzetno produktivnom diskusijom učesnika u cilju unapređenja ove oblasti u BiH.

Okrugli sto imao je za cilj predstaviti i otvoriti diskusiju o načelima i principima priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja (RPL) na nivou visokog obrazovanja, te o mogućnosti pilotiranja RPL modela na visokoškolskim ustanovama u BiH. Učesnici okruglog stola imali su priliku dobiti uvid u model priznavanja i u direktnoj diskusiji razmotriti njegovu primjenjivost u bh. kontekstu.

Projektni tim je ovom prilikom prisutima prezentirao i razvijeni Model pravilnika za priznavanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja na nivou visokog obrazovanja u BiH, na kojem je u proteklim mjesecima intenzivno radila projektna Radna grupa za visoko obrazovanje. Pravilnikom se uređuju svrha, opšti uslovi, načini, postupak odlučivanja i druga pitanja od značaja za provođenje postupka priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, minimalni kriteriji i organi za provođenje postupka priznavanja prethodnog učenja na visokoškolskim ustanovama u BiH.

Učesnici okruglog stola će u narednom periodu dostaviti svoje komentare na dostavljeni Pravilnik, koji će potom biti predložen Upravnom odboru projekta na usvajanje, da bi nakon toga mogao biti zvanično prihvaćen i korišten u radu različitih visokoškolskih ustanova u BiH. Pojedini učesnici Okruglog stola u Sarajevu već su najavili usvajanje i primjenu ovog Pravilnika na visokoškolskim ustanovama koje predstavljaju.

Okrugli sto okupio je 47 učesnika, predstavnika javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji, ministarstava obrazovanja, agencija za obrazovanje, Ministarstva civilnih poslova BiH te Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP).

Prisutnima su prezentacije na temu priznavanja prethodnog učenja, dosadašnjih iskustava, budućih očekivanja i izazova održali Dragana Dilber ispred CIPa te Adi Kovačević i Amir Sarajlić ispred projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.