Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Analiza karijerne orijentacije u BiH biće dostavljena na korištenje svim ministarstvima obrazovanja u zemlji

Upravni odbor (UO) projekta Obrazovanje za zapošljavanje usvojio je Analizu karijerne orijentacije u BiH koja obuhvata procjenu trenutnih usluga karijerne orijentacije u bosanskohercegovačkim školama, univerzitetima i zavodima za zapošljavanje. Uz uvažavanje iznijetih primjedbi i ispravki, analiza je usvojena na online sastanku UO održanom 21. januara 2022.

U razvoju same analize aktivno je učestvovala projektna Radna grupa za karijernu orijentaciju, koja, na osnovu ovih nalaza, već radi na razvijanju koncepta karijerne orijentacije. Podrška reformi karijerne orijentacije, kroz razvoj strategija i koncepata, je jedan od značajnih segmenata projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH. Revidirana verzija analize će biti zvanično dostavljena na korištenje svim ministarstvima obrazovanja u BiH.

Na sastanku UO projekta usvojeni su i Prijedlog programa obuka za zaposlene u ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima te Prijedlog izrade modela za monitoring razvojnih procesa u obrazovanju.

Uz uvrštavanje iznesenih ispravki i primjedbi, na sastanku je usvojen i čitav niz drugih materijala, a to su: Pregled realizacije zaključaka usvojenih na prethodnim sastancima UO, Drugi izvještaj o napretku projekta za period mart-septembar 2021, Kvartalni izvještaj projekta za period septembar- decembar 2021, Revidirani izvještaj o ključnim tačkama projekta, Dopuna plana rada za Komponentu 1, kao i Plan rada za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja.

Upravni odbor je odgodio prihvatanje nacrta Prijedloga operativnog plana za pilotiranje eksternih ispitivanja dok se ne riješi pitanje finansiranja izrade softvera za upravljanje ispitima. Ovom odlukom UO, do daljnjeg je odgođen rad na pripremnim aktivnostima, prije svega na obukama, izradi ispitnih pitanja i konstrukciji testova.

Sljedeći sastanak Upravnog odbora projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH planiran je za mart 2022. godine.