Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Proveden prvi modul obuka pod nazivom „Obrazovne politike u EU i reforme u BiH“

Prvi modul obuka pod nazivom: „Obrazovne politike u EU i reforme u BiH“ proveden je na trećem susretu Radne grupe za razvoj ljudskih resursa projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održanom u Tesliću 12. i 13. maja 2022.

Ovom prilikom obrađen je, prezentiran u usvojen niz aktualnih tema vezanih za obrazovanje kako u Evropskoj uniji (EU) tako i u BiH, kroz sljedeće tematske cjeline: Obrazovne politike u evropskom prostoru obrazovanja, Politički, ekonomski i kulturološki preduvjeti za realizaciju obrazovnih reformi; Komparativno i međunarodno obrazovanje, Komparativna istraživanja velikih razmjera; Obrazovne politike: tipovi, aspekti i ciklusi; Obrazovna politika i praksa zasnovane na dokazima; Formuliranje i implementacija obrazovnih reformi; Procjenjivanje performansi obrazovnog sistema; Škole, obrazovne politike i reforme, Sistemske reforme.

Članovi ove RG, koji dolaze iz ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, su pokazali veliku zainteresiranost za pomenute teme i angažman u radu, što je rezultiralo vrlo plodnosnom diskusijom, uz zajedničko stanovište da su dobro osmišljene obrazovne politike u BiH preduvijet za planiranje i provođenje reformskih procesa u obrazovnim sistemima u zemlji.

Serija stručnih obuka iz savremenih obrazovnih politika, namijenjenih zaposlenima u ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima i agencijama u BiH, razvijena je u okviru projektne komponente „Razvoj ljudskih kapaciteta u obrazovanju“ koja radi na jačanju kapaciteta zaposlenih u institucijama u kojima se kreiraju razvojne obrazovne politike u BiH.

Program stručnih obuka pokriva prioritetna područja koja se odnose na savremene trendove u obrazovanju u EU. Stručne obuke su podijeljene u četiri odvojena modula, a to su: Obrazovne reforme i politike, Strateško planiranje i projektni menadžment, Upravljanje promjenama u obrazovnom sistemu i Monitoring i evaluacija reformskih procesa.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.