Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Projekat Obrazovanje za zapošljavanje u BiH uspješno priveden kraju

Projekat Evropske unije Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini 16. juna 2023. uspješno je zaključio svoje aktivnosti.

U svrhu prevazilaženja problema nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, projekat je u toku protekla 33 mjeseca svoga djelovanja intenzivno radio na razvijanju i jačanju ljudskih resursa u obrazovnom sektoru u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini.

Osnovni korisnici i partneri projekta bili predstavnici obrazovnih vlasti u BiH, na čelu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, a kroz mnoštvo zajedničkih aktivnosti podržane su bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.

Među najznačajnijim rezultatima i postignućima ovog projekta treba navesti razvijene nacrte nastavnih planova i programa za oko 100 studijskih programa u okviru 10 odabranih studija na osam javnih univerziteta u BiH, a sve u skladu sa aktuelnim svjetskim dešavanjima i trendovima u oblasti obrazovanja.

Nacrti su razvijeni u sklopu obuke pod nazivom „Implementacija standarda zanimanja/kvalifikacija nastavnika u studijske programe nastavničkog smjera“, koju je uspješno završilo 65 univerzitetskih nastavnika. Krajnji cilj obuke bio je da prisutni univerzitetski nastavnici steknu saznanja i vještine koje bi im omogućile da samostalno razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja koji se referiraju na određeni standard zanimanja/kvalifikacije nastavnika. Nakon sprovedene obuke, od ukupno osam, na čak pet javnih univerziteta prvi put će se kreirati sistem dvopredmetnih studija, na dva univerziteta će se unaprijediti postojeći sistem, dok će se na jednom nastojati kreirati nastavnički modul za dva fakulteta koja dijele iste predmete koji nose nastavničke kompetencije.

Takođe, u okviru projektnih aktivnosti, kroz brojne radionice i obuke, razvijen je i niz korisnih dokumenata koji su dati na raspolaganje i buduću implementaciju obrazovnim vlastima u BiH, a među njima treba istaći: Priručnik za implementiranje standarda zanimanja/kvalifikacije u studijske programe u BiH, Priručnik za izradu eksternih ispita, Vodič za monitoring i evaluaciju obrazovnih inicijativa, Nacrt priručnika za obuku nastavnika za integraciju digitalne i poduzetničke kompetencije u nastavi i učenju u osnovnim i srednjim školama u BiH, Priručnik profesionalne orijentacije u devetom razredu osnovne škole, Prijedlog modela kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, i drugi.

Tokom tromjesečnog produženja projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH realizovan je i pilot projekat eksternih ispitivanja u 13 bosanskohercegovačkih gimnazija. Periodično eksterno ispitivanje učeničkih postignuća je redoviti postupak za praćenje ishoda obrazovanja u dobro razvijenim obrazovnim sistemima u EU i u svijetu.

Navedeni rezultati postignuti su kroz intenzivan i produktivan rad projektnog tima, 22 projektne radne grupe i Upravnog odbora, čiji su članovi bili kako predstavnici svih ministarstava obrazovanja u BiH, pedagoških zavoda, zavoda za zapošljavanje, obrazovnih agencija, ali i sami nastavnici kao direktni učesnici obrazovnog procesa.

Projekat Obrazovanje za zapošljavanje u BiH realizovan je kroz četiri projektne komponente, i to Prelazak s obrazovanja na posao, Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa relevantnošću tržišta rada, Reforma početnog i stručnog usavršavanja nastavnika i Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sekotoru.