Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Unapređenjem profesionalne orijentacije u školama učenici i budući profesionalaci postaju svjesniji vlastitih interesa i sposobnosti

Radionica na temu „Profesionalna orijentacija u devetom razredu osnovne škole“, namijenjena direktorima osnovnih škola i predstavnicima pedagoških institucija iz cjele Bosne i Hercegovine (BiH), održana je u Sarajevu, 30.11.2022. godine

S ciljem jačanja podrške stručnom i nastavnom osoblju na unapređenju uslova za rad sa učenicima na profesionalnoj orijentaciji, radionica je održana kao dio pilota ''Razvoj savremene profesionalne orijentacije u osnovnoj školi'', kojeg projekat Obrazovanje za zapošljavanje u BiH provodi u jesenjem semestru školske 2022/23 godine u 18 bosanskohercegovačkih škola (sedam škola u Republici Srpskoj, 10 škola u Federaciji BiH i jedna škola u Brčko distriktu).

Na radionici su prisutnima predstavljeni do sada ostvareni rezultati pilot programa profesionalne orijentacije, najavljeni su naredni koraci i aktivnosti te istaknuta uloga direktora škola i pedagoških institucija u procesu jačanja kapaciteta za razvoj usluga karijernog savjetovanja u osnovnim školama. Takođe, na radionici je predstavljen Priručnik profesionalne orijentacije u devetom razredu osnovne škole, na kojem je projektni tim intenzivno radio u proteklim mjesecima. Time su nastavnici dobili nove alate za provodenje porfesionalne orijentacije u razredu.

Elma Hamzić, učesnica radionice i pedagog OŠ Mehmedalija Mak Dizdar u Goraždu, angažovana je već punih deset godina na poslovima profesionalne orijentacije. Kroz svoj profesionalni razvoj i učešće u međunarodnim projektima u prošlosti se već susrela s tematikom profesionalne orijentacije, a o pilot programu projekta Obrazovanje za zapošljavanje kaže da im je bio iznimno koristan u smislu revidiranja i ažuriranja već postojećih sadržaja po pitanju profesionalne orijentacije učenika u školi. Takođe smatra da je ova obuka bila jako korisna za nastavnike u školama, što im je dalo priliku da bolje sagledaju sam značaj profesionalne orijentacije sa kojom, kroz svoj dosadašnji svakodnevni rad, nisu imali previše dodira i prilike da se upoznaju.

„Učenici su zaista uživali radeći različite nove upitnike i testove koji su nam ponuđeni, što im pomaže da dodatno otkrivaju sebe, svoje nove interese, stiču nove spoznaje. Ono što smo otkrili kroz jačanje profesionalne orijentacije u školama je da su vremenom naši đaci postali otporniji na tzv. negativni vršnjački pritisak, što znači da su svjesniji vlastitih interesa i sposobnosti u skladu sa čime nastoje donijeti odluke vezane za buduće školovanje i karijeru, bez obzira na afinitete vršnjaka kojima su okruženi“, dodaje Elma Hamzić.

Nominovanje škola za učešće u pilot projekatu profesionalne orijentacije u osnovnim školama izvršila su ministarstva obrazovanja u BiH u skladu sa kriterijima postojanja odgovarajućih ljudskih rasursa u školama, kao što su stručni saradnici za profesionalnu orijentaciju i nastavnici koji će izvoditi profesionalnu orijentaciju u nastavi, te postojanje slobodnog prostora u kom bi bio smješten karijerni kutak u školi.

U okviru pilot projekta organizovan je niz aktivnosti koje su podrazumijevale obuku stručnih saradnika i učitelja o savremenim konceptima i metodama profesionalne orijentacije, razvijanje programa profesionalne orijentacije u nastavi kojeg su obučeni učitelji sprovodili s učenicima devetog razreda, kao i posjete srednjim školama i preduzećima organizovane u skladu sa interesima učenika. Pilot je obuhvatio i indivdualno karijerno savjetovanje učenika, njihovo učešće u različitim radionicama i projektnim zadacima na ovu temu, te formiranje karijernih kutaka u školama.

Pilot projekat koji se trenutno sprovodi u 18 osnovnih škola u BiH, a kojim se nastavno i stručno osoblje dodatno osposobaljava za savremene metode profesionalne orijentacije, može poslužiti kao model profesionalne orijentacije koji se u budućnosti može primjenjivati u svim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini .

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.