Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je nadležno za: poslove državljanstva, upis i evidentiranje građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave, postupak registracije vozila i deminiranje.

Takođe se stara o poslovima koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađenosti planova entitetskih tijela vlasti i definisanja strategija na međunarodnom nivou u oblastima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova.

Uz dugoročno planiranje, projekat EU „Obrazovanje za zapošljavanje“ namjerava aktivno sarađivati sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i ostalim zainteresovanim stranama, kako bi se definisao najbolji mehanizam za održavanje pozitivnih učinaka projekta i nakon njegovog završetka. S tim u vezi, kontinuirano će se straživati mogućnosti sticanja novih saznamja, ali i razmjene postojećeg znanja sa svim uključenim zainteresovanim stranama i korisnicima grantova. U tu svrhu, pristup upravljanju i radu projekta će biti u kontekstu ostavljanja kulture, sistema i struktura, na kojima korisnici projekta mogu nastaviti raditi i koje mogu nastaviti voditi.