Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

U slučaju produženja projekta: Studijske posjete u zemlje EU te sprovođenje eksternog ispitivanja učenika u bh. školama

Deveti sastanak Upravnog odbora (UO) projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH održan je u Sarajevu, 14. 11. 2022.

Nakon usvajanja predloženog Dnevnog reda i Zapisnika osmog sastanka UO, članovi odbora primili su k znanju i Pregled realizacije zaključaka usvojenih na prethodnim sastancima UO. Projektni tim je obavezan da u postojeće materijale uvrsti korekcije, primjedbe i sugestije koje su članovi UO iznijeli tokom rasprave.

Izvještaj o radu projekta za period oktobar-novembar 2022. potakao je konstruktivnu raspravu članova UO i predstavnika projektnog tima. Pojašnjeno je da će aktivnosti projektne Komponente 4 - Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektoru, koje se tiču provođenja obuke nastavnika u pripremi i provedbi eksternih ispita te implementacije eksternog testiranja na kraju prvog razreda gimnazije u pilot-školama, biti realizovana jedino u slučaju šestomjesečnog produženja projekta. Na sastanku je predloženo da Komponenta 4 otpočne sa navedenim obukama, koje će se nastaviti u slučaju produženja. Periodično eksterno ispitivanje učeničkih postignuća je redoviti postupak za praćenje ishoda obrazovanja u dobro razvijenim obrazovnim sistemima u EU i u svijetu. Ovakva ispitivanja omogućuju donositeljima odluka praćenje stanja u obrazovanju i planiranje razvoja zasnovanog na valjanim, pouzdanim i objektivnim podacima. Izvještaj o radu projekta je projektnom timu na doradu, uz napomenu da se dorađena verzija inkorporira u predstojeći Kvartalni izvještaj.

Na sastanku se raspravljalo i o predviđenoj dodjeli certifikata za 65 univerzitetskih profesora, sa osam javnih univerziteta u BiH, koji su uspješno prošli kroz obuku „Implementacija standarda zanimanja/kvalifikacije nastavnika u studijske programe nastavničkog smjera“. Napomenuto je da za dodjelu pomenutih certifikata mora postojati pravno uporište. Ukoliko ono ne postoji, umjesto certifikata, učesnicima treba izdati uvjerenja o završenoj obuci, koja će im takođe omogućiti da stačena znanja i vještine prenesu interno svojim univerzitetskim kolegama. Cilj ove obuke bio je da prisutni univerzitetski nastavnici steknu saznanja i vještine koje bi im omogućile da samostalno razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja.

Projektni tim je informisao prisutne i o nastavku priprema pet studijskih posjeta članova projektnih radnih grupa i UO. Za sada je pripremljen okvirni plan posjeta u Sloveniju i Nizozemsku, a u pripremi su i planovi posjeta na Maltu i u Njemačku. Naglašeno je da će studijske posjete biti realizovane jedino u slučaju produženja projekta. U narednom periodu projektni tim će doraditi izneseni prijedlog studijskih posjeta sa neophodnim detaljima i datumima te ga dostaviti UO kako bi se donijele definitivne odluke vezane za ovu aktivnost.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.