Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Foto galerija

13. Regionalna konferencija Zajednice inovativnih nastavnika, Konjic, novembar 2022.

Sastanci radnih grupa za karijernu orijentaciju i visoko obrazovanje (Naum i Bihać, mart 2022)

Mart 2022

E4E u 2021: Osnovano 20 radnih grupa u kojima djeluje 300 članova

Treći sastanak Upravnog odbora projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH (Jahorina, 03 okt. 2021.)

03 okt. 2021.

Sastanci RG za karijernu orijentaciju, za digitalno i poduzetničko učenje i za eksterne ispite, (Sarajevo i Jahorina, avg./sept., 2021)

Aug./Sept., 2021

E4E Projekat, juli 2021: Prvi sastanci radnih grupa za visoko obrazovanje, za eksterne ispite i za razvoj ljudskih resursa

Juli 2021

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH

10.06.2021.

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (BiH)“

14.04.2021.