Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Eksterno ispitivanje učenika, put do uspješnijeg kritičkog razmišljanja i zaključivanja

Trodnevna metodološka obuka na temu „Eksterno ispitivanje učeničkih postignuća: Razvoj ispita“, u organizaciji projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održana je u Zenici od 25. do 27. januara 2023.

Obuka se prvenstveno odnosila na oblast matematičke i jezičke pismenosti učenika srednjih škola, a prisustvovalo joj je preko 50 učesnika iz cijele BiH, mahom srednjoškolskih nastavnika maternjeg jezika i matematike nominovanih od strane nadležnih ministarstava, kao i predstavnika pedagoških zavoda koji imaju zadatak osiguranja kvaliteta procesa obrazovanja.

Cilj ove obuke bio je osposobljavanje nastavnika materinjeg jezika i matematike za izradu valjanih, pouzdanih i objektivnih testova učeničkih postignuća, kao i uključivanje nastavnika u pripremanje kvalitetnih testova za provođenje eksternih ispita planiranih u okviru projektne Komponente 4 -Razvoja ljudskih resursa u obrazovnom sektoru

„Na ovom prvom trodnevnom modulu obuke bavili smo se planiranjem eksternih ispitivanja i izradom ispitnih specifikacija. Uspješno smo postavili principe i osnove razvoja eksternih ispita iz čitalačke i matematičke pismenosti. Radili smo ih po uzoru na PISA ispite kao međunarodno najpriznatije ispite iz oblasti učeničke pismenosti, a čija je prednost upravo u tome da može uspoređivati različite sisteme i kurukulume. Jako sam zadovoljan polaznicima obuke i mislim da smo dosta toga uspjeli napraviti“, izjavio je predavač na obuci Josip Šabić, inače doktor psihologije i naučni saradnik u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

On je dodao da će u okviru edukacije biti napravljan i nacrt Ispitnog kataloga sa svim relevantnim informacijama o razvijenim ispitima, namijenjen prvenstevno učenicima i nastavnicima, ali i svim ostalim zainteresovanim. Josip Šabić je najavio i drugi modul obuke na temu izrade ispitnih zadataka koji će se održati sredinom februara 2023.

Sama potreba za saznanjima iz ovog područja proizlazi iz generalno niskog nivoa znanja nastavnika o metodama vrednovanja napretka, tako da su ministarstava obrazovanja, pedagoški zavodi i škole iskazali veliki interes za ovakav trening.

Polaznice obuke u Zenici bile su i Alma Skopljak, profesorica bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji u Visokom, i Dževahira Dizdar, nastavnica bosanskog jezika i knjževnosti u Osnovnoj školi Meša Selimović u Zenici. Obje polaznice su saradnice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz oblasti književnosti na BHS jezicima, a sadržaj obuke kroz koju prolaze ocijenile su kao izuzetno koristan i primjenjiv u vlastitom radu.

„Obuka kroz koju prolazimo za mene je jako inspirativno iskustvo. Ranije sam iz svoje radoznalosti i sama pristupala PISA testovima, kako bih bolje shvatila šta se time testira i na koji način. Pokušavala sam ih i samoinicijativno primijeniti u svojoj nastavi. Na ovoj obuci smo dobili priliku ovoj tematici pristupiti mnogo detaljnije, reklo bi se iznutra, tako da već vidim mogućnost primjene ovog vida testiranja u oblasti maternjeg jezika“, izjavila je Alma Skopljak, naglasivši da su ovakvi susreti korisni jer i sami profesori na ovaj način mijenjaju vlastitu paradigmu razmišljanja.

„Iskreno se nadam da će kolege koje prisustvuju ovoj obuci shvatiti i primjeniti stečena znanja u svojoj nastavi, ali i da će u saradnji sa drugim kolegama skrenuti nadležnima pažnju na potrebu mijenjanja našeg obrazovnog sistema. Jer jasno je da nešto treba mijenjati, sve dok postižemo tako loše rezultate na PISA testiranjima“, pojasnila je prof. Skopljak.

I Dževahira Dizdar bila je izuzetno zadovoljna mogućnošću pohađanja ove obuke na kojoj se polaznici postupno i sistematično upoznaju sa korisnim sadržajem

„Ovo je veoma široka oblast i vjerovatno će proći dosta vremena dok istinski zaživi u našoj zemlji. Ali, ova obuka i znanja koja na njoj stičemo će zaista pomoći nama nastavnicima da u izvođenju nastave kod djece razvijamo kritičko razmišljanje i zaključivanje, što u našem sistemu nedostaje. Ovo istinski može pomoći da se u obrazovnom sistemu prevaziđe puko reproduciranje naučenih sadržaja“, rekla je Džervahira Dizdar i dodala da će nakon završetka obuke stečena znanja i dobivene korisne informacije zvanično prenijeti svojim kolegama i predstavnicima nadležnih obrazovnih institucija.

Periodično eksterno ispitivanje učeničkih postignuća je redoviti postupak za praćenje ishoda obrazovanja u dobro razvijenim obrazovnim sistemima u EU i u svijetu. Ovakva ispitivanja omogućuju donositeljima odluka praćenje stanja u obrazovanju i planiranje razvoja zasnovanog na valjanim, pouzdanim i objektivnim podacima.

Tokom rada na projektu Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, Radna grupe (RG) za pripremanje i provođenje eksternih ispita razvila je nacrt Operativnog plana za provođenje eksternih ispitivanja. Treba naglasiti da je konceptualizacija i metodologija pristupa eksternim ispitivanjima, koju je razradila ova RG, trebala poslužiti kao održivi model za organiziranje ovakvih ispitivanja u budućnosti.

U slučaju produženja projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, biće realizovan i pilot projekat eksternih ispitivanja u određenom broju odabranih gimnazija sa područja cijele BiH.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.