Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Otpočeo projekat “Obrazovanje za zapošljavanje“: EU pomaže unapređenje obrazovnog sistema u BiH uz pokretanje novog projekta vrijednog 2,6 miliona eura

U posljednjih 15 godina u Bosni i Hercegovini su provedene obrazovne reforme s fokusom na jačanje visokog i općeg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Međutim, nekoliko istraživanja kao i najnoviji izvještaj Evropske komisije, ukazuju na veliku razliku između znanja i vještina tražitelja posla koji izlaze iz obrazovnog sistema i potreba tržišta rada.

 

 

Za projekat "Obrazovanje za zapošljavanje" koji je predstavljen danas, Evropska unija je odvojila 2,6 miliona eura kako bi pomogla bh. vlastima u poboljšanju kapaciteta i struktura u planiranju obrazovnog procesa i unaprijedila kvalitet obrazovnih rezultata. Projekat će se osvrnuti na postojeće nedostatke, posebno na neusklađenost sistema obrazovanja i osposobljavanja sa potrebama tržišta rada i ukazati na načine njihovog rješavanja kroz razvoj modernih usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, zatim boljim visokim obrazovanjem i stručnim obrazovanjem i obukom.

Da bi se olakšao prelaz od obrazovanja do radnog mjesta, moraju se poboljšati politike karijernog usmjeravanja. Prema iskustvu evropskih zemalja, odgovarajuća politika karijernog usmjeravanja može uticati na planiranje upisne politike i smanjiti stopu nezaposlenosti. Neke od zemalja Zapadnog Balkana pridružile su se Evropskoj mreži za cjeloživotno planiranje karijere, što BiH planira učiniti.

Rastuće i raznolike potrebe i očekivanja nastavnog osoblja doveli su do diverzifikacije potreba u obuci nastavnika, pa će projekat nastaviti unaprijeđivati ljudske resurse u obrazovnom sektoru, što će obuhvatiti obuku nastavnika i izgradnju kapaciteta obrazovnog osoblja. Projekat će, također, pomoći u razvoju novih studijskih programa i kurikuluma za učiteljske fakultete zasnovane na ishodima učenja, koji će uključivati moderne nastavne metodologije i ključne kompetencije u skladu sa usvojenim kvalifikacijama i profesionalnim standardima za nastavnike.

„Današnji sastanak, između ostalog znači i zvanično otpočinjanje implementacije navedenog Projekta u trajanju od 30 mjeseci, a za čije finansiranje je Evropka unija izdvojila 2,6 miliona eura, a u cilju unapređenja kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini i njegovog približavanja standardima Evropske Unije, odnosno usklađivanja ljudski resursi - obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Podsjetiću da su na projektni zadatak sa čijom implementacijom danas započinjemo saglasnost dale sve obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini, te da bi se njegova implementacija trebala odvijati kroz 4 komponente i to: Komponentu 1: Prelazak sa obrazovanja na rad; Komponentu 2: Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja; Komponentu 3: Reforma inicijalnog obrazovanja nastavnika; Komponentu 4: Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektoru“ rekao je Adnan Husić, Pomoćnik ministrice za obrazovanje Ministarstva Civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Kako bi se ojačala veza između obrazovanja i poslodavaca, uradiće se procjena koja će omogućiti dugoročnu prognozu budućih potreba tržišta rada. Na osnovu ove procjene, u okviru projekta će se vršiti obuka određenog osoblja u oba sektora kako bi se omogućilo redovno ocjenjivanje i predviđanje, kao i razvoj i prijedlog različitih modela saradnje između strukovnog obrazovanja i edukativnih institucija, visokoškolskih ustanova i poslodavaca, imajući u vidu najbolje prakse u Evropskoj uniji i regiji.

„Drago mi je što danas ispred Evropske unije najavljujem otvaranje ovog projekta koji će se baviti vrlo relevantnim oblastima obrazovanja u Bosni i Hercegovini, posebno reformom obrazovanja nastavnika i razvojem modela za praćenje napretka reformskih procesa baziranog na eksternim evaluacijama obrazovnih sistema kroz međunarodna testiranja učenika kao što su PISA, PIRLS i TIMMS. . Kada su početkom ove godine objavljeni PISA rezultati učenika iz Bosne i Hercegovine, pokazalo se da treba uložiti znatan napor kako bi se ovi rezultati podigli na nivo prosjeka EU“, “, rekao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekat "Obrazovanje za zapošljavanje" pomoći će jačanju kapaciteta osoblja u ministarstvima obrazovanja u BiH, agencijama, pedagoškim institutima i školama da redovno procjenjuju situaciju u obrazovnom sektoru i koriste rezultate te procjene za istraživanje i planiranje obrazovnih politika. To će omogućiti stručnjacima u obrazovnom sektoru da analiziraju i transformišu rezultate eksternog testiranja učenika (kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou kao što su PISA

Projekat "Obrazovanje za zapošljavanje" baviće se i daljim razvojem preduzetničkih kompetencija u BiH, pokrenuti raspravu o obrazovnim politikama i implementirati pilot aktivnosti u polju digitalnih kompetencija. Trajaće 30 mjeseci i izuzetno je važan kako za jačanje obrazovnog sistema, tako i za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.