Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Komponenta 4: Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektoru

Detaljnije o ovoj komponenti:

Projekat „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ će se u sklopu Komponente 4 usmjeriti na unaprijeđenje ljudskih resursa u obrazovnim institucijama u svim fazama procesa kreiranja obrazovne politike. Osnovni cilj je podrška institucionalizaciji procesa kako bi se osiguralo da se dokazi prikupljaju i koriste u svakoj fazi ciklusa kreiranja obrazovne politike. To uključuje strateško planiranje i implementaciju obrazovnih politika, kao i procese monitoringa i evaluacije.
Podržavajući razvoj ljudskih resursa u okviru ove Komponente, Projekat planira: 

 • Unaprijediti stručno znanje i vještine osoblja u institucijama koje su korisnice projekta, eksplicitno zagovarajući način razmišljanja i ponašanja koji je usmjeren ka kontinuiranom unaprijeđenju obrazovne prakse; 
 • Oblikovati i njegovati vibrantnu zajednicu praktičara, omogućavajući osoblju iz institucija korisnica projekta saradničko sticanje znanja, uključivanjem u stalni profesionalni dijalog i proces uzajamnog učenja;
 • Uskladiti aktivnosti na razvoju ljudskih kapaciteta sa tehničkom podrškom radi poboljšanja upravljačkih i radnih procesa, operativnih strategija i podrške procesima monitoringa i evaluacije. 

Ključni rezultat:

Osnaženi ljudski kapaciteti u obrazovnom sektoru!

Glavni ishodi:

 • Povećani kapaciteti obrazovnog osoblja za kreiranje obrazovnih politika zasnovanih na dokazima (u različitim fazama);
 • Provedeno pilotiranje vanjskog vrednovanja; naučene lekcije za trajno uvođenje;
 • Poboljšana efektivnost i efikasnost u radu nastavnika i drugog osoblja;
 • Unaprijeđeni sistemi monitoringa i evaluacije u funkciji, zajedno sa višim nivoima odgovornosti koji podupiru implementaciju

Ključne aktivnosti:

 • Organizovanje specijalističkih obuka osoblja za mapiranje škola, izradu kurikuluma, pripremu i evaluaciju projekata i vrednovanje učenja
 • Provođenje obuke za odgovorna tijela, nastavnike i druge relevantne aktere u pripremi i provedbi eksternih ispita
 • Razvijanje modela za praćenje napretka reformskih procesa
 • Implementacija eksternog testiranja na kraju prvog razreda gimnazije u pilot-školama
 • Osposobljavanje relevantnog osoblja u obrazovnim institucijama i ministarstvima za cjelokupno upravljanje, vrednovanje i praćenje rezultata eksternog testiranja temeljenog na ishodima učenja
 • Osposobljavanje nastavnika za uvođenje ključnih kompetencija (preduzetničkih i digitalnih) na svim nivoima obrazovanja i obuke
 • Organizacija četiri studijske posjete zemljama članicama EU

Uključene radne grupe:

 • Radna grupa za razvoj ljudskih resursa koja će podržati aktivnosti na razvoju kapaciteta u okviru Komponente 4
 • Radne grupe za podršku pripremi ispitnih zadataka i instrumenata za eksterne ispite