Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Komponenta 3: Reforma početnog i stručnog usavršavanja nastavnika

Detaljnije o ovoj komponenti:

U cilju unaprijeđenja reforme obrazovanja nastavnika u BiH, projektna Komponenta 3 će se fokusirati na uspostavljanje modela osposobljavanja nastavnika, kao vitalnog alata za procjenu kvaliteta pri postavljanju jasno definisanih standarda osposobljavanja u svakoj fazi nastavničke karijere. Razvoj modela osposobljavanja nastavnika predstavljaće ključnu referentnu tačku u razvoju programa obuke za nastavničke fakultete, koji se odnosi na razvoj programa obuke nastavnika zasnovanog na ishodima učenja.


Takođe, u okviru ove komponente podržaće se razvoje modela studijskih programa za kontinuirano usavršavanje, koji se temelje na ishodima učenja i ključnim kompetencijama, uključujući preduzetničke i digitalne kompetencije. Model osposobljavanja nastavnika predstavljaće i osnovnu referencu u razvoju novih modela za kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika. Postavljanjem standarda osposobljavanja od nastavnika će se očekivati da se ostvare u svojim ulogama, što će pružiti mogući okvir za olakšavanje fer i transparentne ocjene rada i sistema napredovanja u karijeri. Ovaj model može biti osnova za budući sistem licenciranja nastavnika. U nastojanju da se poveća znanje i svijest o prilagođenim domaćim i međunarodnim programima mobilnosti, usvojiće se i pristup korištenja više kanala za komunikaciju i organizacije više događaja.

Ključni rezultat:

Razvijen je novi model studijskih programa za početnu obuku nastavnika na temelju ishoda učenja i u skladu s relevantnim standardima zanimanja i kvalifikacija!

Glavni ishodi:

 • Standardi za ocjenjivanje rada nastavnika podržavaju snažan sistem osiguranja kvaliteta, na kojem se temelji pružanje usluga i koji olakšava uvođenje sistema licenciranja;
 • Povećani kapaciteti nastavnog osoblja u razvoju i implementaciji programa zasnovanih na rezultatima učenja (uključujući preduzetničke i digitalne kompetencije);
 • Poboljšan nivo pristupa visokokvalitetnom kontinuiranom stručnom usavršavanju za potrebe nastavnika;
 • Povećana mobilnost nastavnika u BiH koja olakšava kontinuirani razvoj vještina nastavnika.

Ključne aktivnosti:

 • Razvoj standarda za ocjenjivanje rada nastavnika
 • Obučavanje određen broj osoblja u ustanovama za obuku nastavnika o razvoju studijskih programa zasnovanih na ishodima učenja
 • Pružanje podrške izradi osnovnog modela novog studijskog programa za obrazovanje nastavnika
 • Razvijanje novih modela kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika
 • Organizovanje promotivnih aktivnosti novog modela kontinuiranog stručnog usavršavanja i promovisati mobilnost nastavnika

Uključene radne grupe:

 • Radna grupa za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika
 • Stručna radna grupa za osposobljavanje nastavnika