Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Komponenta 2:

Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu s relevantnošću tržišta rada

Detaljnije o ovoj komponenti:

Projektna Komponenta 2 fokusira se na unapređenje kvalifikacija i standarda visokog obrazovanja.

Stopa nezaposlenosti diplomiranih studenata u BiH je visoka, dok se istovremeno poslodavci žale na poteškoće prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta adekvatno kvalifikovanim kandidatima, što ometa pozitivan razvoj dinamičnog sektora usmjerenog ka budućnosti. Takođe, poslodavci primjećuju veliki jaz u vještinama među svojim novouposlenim diplomcima, naročito kada se radi o interaktivnim vještinama (poput organizacijskih vještina i vještina donošenja odluka), kao i kognitivnim vještinaa (poput specifičnih sektorskih vještina i znanja stranih jezika). S timu vezi, cilj projektne Komponente 2 je da unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja u BiH, a studijske programe učini praktičnijim i relevantnijim za potrebe tržišta rada, olakšavajući time mladima prelažak i obrazovnog sistema u svijet rada.

Ključni rezultat:

Unaprijeđenje kvalifikacija i standarda visokog obrazovanja!

Glavni ishodi:

 • Ustanovljena jasna činjenična osnova vezana za kvalitet koji trenutno pruža visoko obrazovanje, trenutne i buduće potrebe tržišta rada te način na koji sektor visokog obrazovanja može najbolje odgovoriti na te potrebe;
 • Razvijeni novi standardi zanimanja i kvalifikacija koji odražavaju potrebe tržišta rada;
 • Uspostavljen jači nivo saradnje između univerziteta i poslodavaca;
 • Ojačani mehanizmi za priznavanje informalnog/neformalnog učenja, koji poboljšavaju zapošljivost i daljnje obrazovanje.

Ključne aktivnosti:

 • Razvijanje metodologije i mapiranje studijskih programa visokog obrazovanja u odabranim ekonomskim sektorima
 • Istraživanje vezano za potrebe bh. poslodavaca za visokim kvalifikacijama  
 • Razvijanje standarda zanimanja i kvalifikacija za visoko obrazovanje u odabranim sektorima
 • Uspostavljanje modela saradnje između univerziteta i kompanija
 • Procjena postojeće prakse informalnog i neformalnog obrazovanja u visokom obrazovanju i njihovo priznavanje; pripremanje preporuke i modela za poboljšanje prakse priznavanja

Uključene radne grupe:

 • Radna grupa za visoko obrazovanje;
 • Pet stručnih radnih grupa za razvoj standarda i kvalifikacija zanimanja