Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Komponenta 1: Prelazak s obrazovanja na posao

Detaljnije o ovoj komponenti:

Prema nedavnom izvještaju Evropske trening fondacije (ETF), Bosna i Hercegovina – Razvoj obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja 2020 (ETF, 2020), usluge karijerne orijentacije i savjetovanja nisu dovoljno razvijene u Bosni i Hercegovini. Program ekonomskih reformi 2020 – 2022, daje prioritet ovom području razvoja (BiH, 2020, ipak, nezaposlenost mladih i dalje je visoka u BiH. Prema Agenciji za statistiku BiH, gotovo svaka četvrta mlada osoba nije ni u radnom odnosu, niti je u procesu obrazovanja ili obuke (NEET). Takođe, postoje jasni pokazatelji „odliva mozgova" u razvijenije zemlje, što naglašava nedostatak povezanosti između obrazovnog sistema i tržišta rada, te nedostatak motivacije za mlade da ostanu raditi u BiH. Stoga je od presudnog značaja podržati unaprijeđeni model prelaska iz obrazovanog sistema na odgovarajuće radne mogućnosti. Pored toga, u okviru ovog projekta radiće se na razvoju preduzetničkih i digitalnih kompetencija, i to u skladu s najnovijim dostignućima u Evropskoj uniji, izvještajima Evropske komisije i strateškim dokumentima BiH.

U okviru ove projektne komponente, pružaće se podrška u oblasti reforme karijerne orijentacije u BiH, koja će se sprovoditi u skladu s modelima EU i strategijama cjeloživotne karijerne orijentacije, uključujući inicijative poput Evropske mreže javnih službi za zapošljavanje, Smjernice Evropske komisije za praktičare iz 2017. godine, ELGPN priručnike (Evropska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja) i druge relevantne strateške dokumente EU, kao što je Preporuka Vijeća o oblicima usavršavanja iz 2016. godine.

Ključni rezultat:

Strategije cjeloživotne karijerne orijentacije razvijene na nivou relevantnih institucija u skladu sa cjeloživotnom karijernom orijentacijom EU!

Glavni ishodi:

 • Unaprijeđen pristup, relevantnost i učinkovitost usluga karijerne orijentacije u školama, visokom obrazovanju i na nivou javnih službi za zapošljavanje;
 • Unaprijeđeni kapaciteti osoblja iz javnog sektora u BiH u primjeni i praćenju modela i strategija karijerne orijentacije;
 • Poboljšana činjenična osnova u vezi predviđanja budućih potreba za vještinama i prelaza na rad/zapošljavanje;
 • Unaprijeđeni kapaciteti osoblja u obrazovnom sektoru za nastavu iz oblasti preduzetničkih i digitalnih kompetencija.

Ključne aktivnosti:

 • Provođenje analize trenutnog stanja karijerne orijentacije u školama, univerzitetima i javnim službama za zapošljavanje
 • Razvijanje odgovarajućih modela i strategija za karijernu orijentaciju
 • Organizovanje obuke odgovarajućeg osoblja o implementaciji i monitoringu modela i strategija karijerne orijentacije
 • Izrada lako razumljivih informacija o razvoju karijere za korisnike
 • Razvijanje baza podataka o praćenju uspjeha učenika te provođenje obuke odgovarajućeg osoblja
 • Pružanje podrške/uspostavljanje centara za karijernu orijentaciju
 • Razvijanje modela za podršku mladim talentima i jačanje kreativnih vještina mladih (s posebnim naglaskom na preduzetničko razmišljanje
 • Razvijanje i primijena interdisciplinarnnog modela na svim nivoima obrazovanja, s naglaskom na preduzetničke i digitalne kompetencije

Uključene radne grupe:

 • Radna grupa za karijernu orijentaciju
 • Radna grupa za digitalno i preduzetničko učenje