Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Usaglašen prijedlog Koncepta karijerne orijentacije u BiH

U Tesliću je 12. i 13. maja održan sastanak Radne grupe za Karijernu orijentaciju na kojem su članovi usaglasili prijedlog Koncepta karijerne orijentacije u BiH koji će definisati buduće pravce razvoja karijerne orijentacije u zemlji.

Razvijeni koncept je sveobuhvatan te uzima u obzir napredak struke, partnersku saradnju institucija koje provode karijernu orijentaciju, obuku osoblja u tim institucijama, kao i razvoj metoda i alata za provođenje ove djelatnosti. Najbitnija promjena podrazumijeva činjenicu da se ovaj koncept sada odnosi se na sve dobne skupine, čime se približava modernim konceptima i praksi cjeloživotnog učenja koja je u državama Evropske unije već jako razvijena.

Koncept karijerne orijentacije u BiH predstavlja osnovu za sve buduće aktivnosti karijerne orijentacije u projektu Obrazovanje za zapošljavanje, poput izrade strategija karijerne orijentacije, akcionih planova za sprovođenje strategija, obuke stručnih suradnika itd.

Novi koncept predstavlja i okvir za dalji razvoj karijerne orijentacije i nakon završetka samog projekta. Koncept će biti ponuđen na odobrenje Upravnom odboru projekta čiji će naredni sastanak biti održan u Mostaru 24. maja.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.